گوگل ادورز

گوگل ادوردز یکی از خدمات گوگل برای هدایت ترافیک و مشتریان مناسب با کسب و کار شما می باشد . برای رشد سریع کسب و کار و دیده شدن در صفحه اول گوگل و کمک به بهبود جایگاه شما در صفحات گوگل استفاده از گوگل ادوردز با استراتژی کمپین های تبلیغاتی بهترین گزینه می باشد. هم چنین با دیدن نحوه سرچ واقعی کاربران با توجه به بیزینس شما در تجزیه و تحلیل داده ها و اصلاح تبلیغات شما کمک می کند. نحوه پرداخت این هزینه به گوگل به ازای هر کلیک با توجه به کلمات کلیدی تعریف شده می باشد.

شرکت طراحی سایت بهپردازان