مفهوم Framework در توليد نرافزار چيست؟

مفهوم Framework در توليد نرافزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Framework مجموعه اي از فايل هاي مورد نياز سيستم عامل (شامل فايل هاي DLL و رجيستري و واسطه هاي استاندارد ارتباط برنامه ها بايکديگر) است که براي اجراي برنامه هاي نوشته شده تحت net. ضروري ميباشد. يعني يک پکيج کامل از تمام dll هاي مورد نياز برنامه هايي که با خود net. نوشته شده اند.

 فعاليت شرکت نرم افزاري