جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : پارادايم هاي اصلي برنامه نويس :

شرح : .
شيوه هاي(programing paradigm) اصلي برنامه نويسي عبارتند از:
برنامه‌نويسي دستوري  در تضاد با برنامه‌نويسي تابعي
برنامه‌نويسي رويه‌اي در تضاد با برنامه‌نويسي شئ‌گرا
برنامه‌نويسي منطقي