سايت هاي آموزشي چيست؟

سايت هاي آموزشي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

برخي موسسات آموزشي براي راحتي کار اقدام به راه اندازي وب سايت هاي آموزش آنلاين ميکنند. در اين نوع وب سايت ها آموزش و يا برگزاري امتحانات به صورت آنلاين و از راه دور صورت ميگيرد.