جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : SGML چه نوع زباني است؟ :

شرح : SGML)Standard Generalize Markup Language) سرچشمه XML بوده و در سال 1988 استاندارد شده است . HTML)HyperText Markup Language) زباني است که در ابتدا با استفاده از SGML تعريف گرديد. HTML يک زبان نشانه گذاري است ، بنابراين انتظار داريم شامل مجموعه اي از تگ ها بمنظور کنترل قالب و رفتار اطلاعات در مستندات باشد . XML ، يک زبان نشانه گذاري مشابه HTML نمي باشد . XML ، زيرمجموعه اي از SGML است ( مکانيزمي براي تعريف زبان هاي نشانه گذاري ) . XML همانند SGML يک زبان نشانه گذاري بسط پذير بوده اما بر خلاف SGML براي استفاده بر روي وب بهينه شده است .