بازاریابی محتوایی

با توجه به بروزرسانی الگوریتم های گوگل و اهمیت زیاد گوگل به محتوا -تولید محتوای جدید و مفید تاثیر بسیار زیادی در ارتقا جایگاه وب سایت در صفحات گوگل دارد.هم چنین با بازاریابی محتوایی به صورت مداوم و انتشار آن در وب در صورت پاسخ به نیازهای کاربران می توانید به صورت غیر مستقیم آن ها را به مشتریان خود تبدیل کنید.

 

شرکت طراحی سایت بهپردازان