جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : سايت هاي استاتيک :

شرح : xبه طور کلي در مبحث طراحي سايت دو نوع سايت داريم:
1- سايت هاي استاتيک يا ثابت
2- سايت هاي دايناميک يا پويا