جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : رمزنگاري در ارسال اطلاعات چيست؟ :

شرح :

رمزنگاري، روشي به منظور ارسال يک پيام به صورت کد شده مي باشد. پس از ارسال پيام، صرفا" افرادي که داراي کليد مناسب رمزگشائي مي باشند، قادر به استفاده از پيام مي باشند. افرادي که داراي کليد رمزگشائي نمي باشند، پيام را به صورت مجموعه اي از حروف، اعداد و کاراکترهاي تصادفي مشاهده خواهند کرد. استفاده از رمزنگاري در مواردي که قصد ارسال اطلاعاتي حساس وجود داشته باشد و نمي بايست اين اطلاعات توسط افراد غيرمجاز مشاهده و مطالعه گردد، اکيدا" توصيه شده است.