طرح وب به قالب نمايشي و طراحي گرافيکي صفحات موجود در وب‌گاه مي‌گويند که معرف محتوا و مطالب آن وب سايت مي‌باشد. طرح وب جلوه بصري هدف وب‌گاه است و اولين بخش از يک صفحه وب است که ذهن مخاطب را با خود درگير مي‌کند.

طراح وب با در نظر گرفتن هدف سايت و مخاطبان آن و با استفاده از المان‌هاي متناسب با رويکرد سايت و به کمک ذهن خلاق و ذوق هنري خود در بکار بردن ابعاد و رنگها، طرحي خلق مي‌کند که ضمن ايجاد يکپارچگي در کليه صفحات وب‌گاه، نماي تکرار شونده و خسته کننده را به مخاطب القا نکند. در وب‌گاه بايد از الگوي ثابتي در صفحات استفاده کرد که کاربر به هنگام ديدن صفحات متوجه اين است که همه صفحات در يک سايت مشخص هستند.