Integrity در شبکه چيست؟

تغييرات در اطلاعات فقط بايد توسط افراد يا پروسه هاي مشخص و مجاز انجام گيرد.

بيشتر مفهومي است که به علوم سيستمي باز مي گردد و بطور خلاصه مي توان آنرا اينگونه تعريف کرد:- تغييرات در اطلاعات فقط بايد توسط افراد يا پروسه هاي مشخص و مجاز انجام گيرد.- تغييرات بدون اجازه و بدون دليل حتي توسط افراد يا پروسه هاي مجاز نبايد صورت بگيرد.- يکپارچگي اطلاعات بايد در درون و بيرون سيستم حفظ شود. به اين معني که يک داده مشخص چه در درون سيستم و چه در خارج آن بايد يکسان باشد و اگر تغيير مي کند بايد همزمان درون و برون سيستم از آن آگاه شوند.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.