كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : ML در دنیای نرم افزار چیست؟ :

شرح :

ML يک زبان برنامه نويسي تابعي است که به وسيله ي رابين ميلنر و ديگران در اواخر دهه ي ???? در دانشگاه ادين برگ گسترش يافت، قواعد نحوي آن الهام شده از ISWIM است. از لحاظ تاريخي، ML سمبل يک فوق زبان است چون تصور شده که تاکتيک هاي آزموده در ثابت کننده نظريه LCF را توسعه داده است (زباني که ML فوق زبان آن بود pplambda است، يک ترکيبي از حساب نسبي مرتبه اول و حساب lambda چند ريختي نوع دار.

ML گاهي زبان تابعي غير کامل ناميده مي شود، چون امکان برنامه نويسي آمرانه را مي دهد و بنابراين اثرات جانبي بر خلاف زبان هاي برنامه نويسي تابعي مانند Haskell در آن وجود دارد.