سايت خبري سافس چندي پيش خبري مبني بر شناخته شدن يک ويروس جديد منتشر کرد، ويروسي با مشخصه SULFNBK.EXE که ممکن است نام آن اغلب براي شما آشنا باشد .

SULFNBK.EXE نام فايلي در سيستم عامل ويندوز ??مي باشد که وظيفه بازيابي اسامي طولاني فايل ها را به عهده دارد و در سيستم عامل ويندوز ?? فايلي سودمند مي باشد .

اينجاست که مي توان به مفهوم واقي HAOX ها پي برد ، فايل SULFNBK.EXE که معمولا از طريق پست الکترونيکي به همراه يک نامه ي فريب آميز و شايد تهديد آميز به زبان پروتکلي وارد سيستمها مي شود دقيقا در جايي ساکن مي شود که فايل سالم SULFNBK.EXEدر آنجاست به بيان بهتر اينکه جايگزين آن فايل سالم مي شود. فايل SULFNBK.EXE آلوده در شاخه Command ويندوز ?? ساکن شده و چون به همان شکل و سايز ميباشد به همين منظور کاربر متوجه حضور يک ويروس جديد در سيستم خود نخواهد شد ، اينجاست که فريب خورده، ويروس خطرناک Magistre-A که در هسته اين فايل وجود دارد در اول ماه ژوين فعال شده و سازنده خود را به مقصودش مي رساند. نسخه اي ديگر از اين ويروس را ميتوان يافت که در ?? ماه مي فعال مي شود. تفاوتي که اين ويروس نسخه قبلي خود دارد آنست که روي فايل SULFNBK.EXE آلوده در درايو C ساکن ميشود. لازم به ذکر است اين ويروس در سيستم عامل ويندوز ?? فعال شده و حوزه فعاليتش در درايو C ميباشد.