سيستم عامل سرورهاي ايران وب كو لينوکس CentOS مي باشد.