جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : پارامترهاي مربوط به نسبت متن به کد ( Text to HTML ) عبارتند از :

شرح :

اهميت به بازديدکنندگان: صفحاتي که نسبت متن به کد ( Text to HTML ) آنها بالاتر است به نظر براي بازديدکنندگان قابل فهم تر و خواناترند. از نظر موتورهاي جستجو چنين سايتي براي آسايش بازديدکنندگان طراحي شده است و نه خوشامد موتورهاي جستجو که اين امر تاثير زيادي در سئو شما خواهد داشت.

رضايت بازديدکنندگان: نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بيشتر به شما اين امکان را ميدهد که مطالب بيشتري در اختيار بازديدکنندگان خود قرار دهيد و اين امر موجب رضايت آنها و حضور بيشترشان در سايت شما خواهد شد که در رتبه شما در نتايج گوگل تاثير زيادي خواهد داشت.

افزايش سرعت بارگزاري: کد کمتر به اين معني است که شما کدهاي اضافي را از صفحات خود حذف کرده ايد و اين امر سرعت بارگزاري سايت شما را بطرز چشمگيري افزايش خواهد داد.

ايندکس شدن بهتر: کدهاي تميزتر و نسبت متن به کد ( Text to HTML ) بالاتر ايندکس کردن سايت شما را براي موتورهاي جستجو سريع و راحت ميکند.