?? گوگل ترند بعضي وقت ها نتايجي را نشان ميدهد ولي به ان اعتماد نکنيد انها خيلي کلي هستند
?? پيگيري نتايج سئوي محلي دشوار است و نتايج مدام تغيير ميکنند
لينک سازي
??  خريدن لينک ها به کلي ديگر مرده است شما بايد لينک اي طبيعي به دست اوريد
??  از کساني که عکس هاي شما را کپي ميکنند بخواهيد در پايان مطلب از شما ياد کنند
?? همه چهار چشمي مراقب فرصت هاي لينک سازي باشيد هيچوقت نميتوانيد بفهميد فرصت کي دست ميدهد،حتي ممکن است دو سال طول بکشد ولي ارزشش را دارد
?? يک داستان در مورد هر لينکي که ساختيد بنويسيد
?? رقيبان خود را در سايت هاي آناليزور پيدا کنيد و ببينيد که مردم در سايت هاي اجتماعي چه قضاوتي در مورد انها دارند هم نظرات و هم انتقادات
?? چيزي را که کاربران سايت شما بيشتر به اشتراک گذاشته اند پيدا کنيد و در مورد همان مطلب مطلب ديگري بنويسيد
?? براي سايت خود گواهي نامه ينويسيد تا بازديدکنندهگان سايتتان به ان صفحه لينک دهند
?? هدف شما چه کساني هستند ؟مخاطب خود را بشناسيد،انها خود به کدام محتوي شما علاقه دارند