در اين قسمت يک سري از اخبار عمومي که براي هر بازديد کننده اي قابل استفاده مي باشد را مي توان درج کرد به طور مثال مي توان از اعلام وضعيت آب و هواي استانهاي سراسر کشور و يا اعلام قيمت ارز کشورهاي مختلف و يا قيمت سکه و طلا نام برد. به طور حتم اضافه و يا حذف کردن هر کدام از اين ماژولها بنا به نظر مديريت قابل اجرا مي باشد.