يکي از نکاتي که کارآيي پورتالي را افزايش مي دهد به طور يقين سهولت در دسترسي بازديدکنندگان به خبر دلخواه مي باشد و يا به عبارتي تلاش مديريت پورتال خواندن هر چه بيشتر اخبار ارسالي مي باشد و اگر دسترسي بازديدکنندگان آسان تر باشد اين مهم بهتر و بيشتر واقع مي شود. از اين رو هر بازديد کننده مي تواند در پورتال تنها کلمه مورد نظر خود را در قسمت جستجو وارد نمايد و بعد از آن کليه اخبار، تصاوير، فايلهاي صوتي و تصويري مرتبط را بيابد.