در اين بخش هر خبرنگاري به يک يا چند گروه خبري تعلق دارد و دسترسي وي تنها به همان گروههاي خبري مي باشد که توسط مديريت سايت تنظيم گرديده و مديريت مي تواند در اين بخش اجازه دسترسي مستقيم بدهد يعني خبرنگار مي تواند به صورت مستقيم خبر را در سايت قرار دهد و يا اينکه اجازه دسترسي غير مستقيم بدهد يعني هر خبري را که مي خواهد در سايت قرار دهد  به دبير گروه خبري خود ارسال مي نمايد و دبير بعد از تأييد درون پورتال قرار مي دهد.