يکي از مهمترين پارامترها وجود چند منبع اينترنت براي شرکت ميزبان است. براي اينکه حداکثر زمان بالا بودن سرويس دهنده ها بدست آيد ،  بايد چند ارتباط بين المللي اينترنت وجود داشته باشد. به اين ترتيب ،  وقتي يکي از ارتباط ها قطع شود ، حداقل يک ارتباط ديگر وجود دارد که سرويس دهنده به کار خود ادامه دهد و سايت شما بالا بماند.برخي شرکتهاي ميزبان ادعا مي کنند که پهناي باند نامحدود دارند. اين قضيه کاملا غير واقعي است چون هيچکس چنين پهناي باندي نمي تواند داشته باشد. اگر سايت شما ترافيک بسيار بالائي داشته باشد ، شرکت ميزبان يا پول بيشتري طلب خواهد کرد يا سايت شما را متوقف خواهد نمود