كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : ویژگیهای یک هاستینگ خوب چیست؟ :

شرح :      

تمام ميزبانان وب(Web Hosting) خدمات مشابهي ارائه مي کنند. يک شخص يا يک شرکت ، صفحات وب خود را بر روي سرويس دهنده(server) ميزبان قرار مي دهد و تمام مردم جهان از طريق مرورگر خود آن صفحات را مي بينند. ولي متاسفانه اين کل قضيه نيست. کيفيت و کارائي يک سايت وب به پهناي باند ، امکانات سرويس دهنده و ساختار فني شرکت ميزبان بستگي دارد. ميزباني به شکل هاي مختلفي ارائه مي گردد. ميزباني اشتراکي (Shared Hosting)، ميزباني اختصاصي(Dedicated Hosting) و اشتراک جا براي سرويس دهنده (CoLocation)، بعلاوه هزاران پارامتر ديگر براي هر روش