كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : رابطه دومین با هاستینگ چیست؟ :

شرح : دامنه ،  نامي است که شما براي سايت خود انتخاب مي کنيد و هاستينگ ،  فضايي است که به اين نام نسبت مي دهيد تا بتوانيد اطلاعات و صفحات وب و فايل هاي خودتان را در آن فضا قرار دهيد. ضمنا ايميل هاي شما نيز از اين فضا استفاده مي کنند.