كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : رابط های برنامه نویسی در تولید نرم افزار چیست؟ :

شرح : W3C اتکاي بيشتر به ماژولار بودن را به عنوان بخش اصلي نقشه مطرح کرد. برخي فناوري‌ها که اصالتاً در اچ‌تي‌ام‌ال? تعريف شده بودند، حالا در مشخصات جداگانه معرفي شده‌اند:

    گروه کاري HTML - Microdata, HTML Canvas 2D Context
    گروه کاري برنامه کاربردي وب - انتقال پيام در وب، کارگر وب، ذخيره سازي وب، WebSocket API، Server-Sent Events
    گروه کاري IETF HyBi – پروتکل WebSocket
    گروه کاري WebRTC – WebRTC
    پيگيري متن رسانه وب W3C – WebVTT

برخي مشخصات که در ابتدا به صورت مستقل توسعه داده شده بودند، به عنوان ويژگي‌هاي HTML5 استفاده شدند: SVG، MathMl، WAI-ARIA.