در حالي که معمولاً HTML5 با Flash مقايسه مي‌شود، اين دو فناوري تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند. هر دو ويژگي‌هايي براي اجراي صوت و تصوير در صفحات وب و استفاده از گرافيک برداري مقياس پذير، دارند HTML5 به تنهايي نمي‌تواند براي انيميشن و تعامل کاربر مورد استفاده قرار بگيرد (حتماً بايد با CSS3 و Javascript تکميل شود). Flash ظرفيت‌هاي زيادي دارد که معادل آن در HTML5 ديده نشده است. مقايسه Flash و HTML5 را ببينيد.