کرک‌ها به دسته‌هاي مختلفي تنظيم شده‌اند که هر کدام کار خواصي را انجام مي‌دهند ولي تنها کار مشترکي که انجام مي‌دهند از بين بردن محدوديت نرم‌افزار مورد نظر مي‌باشد و يا استفاده از تمامي امکانات برنامه.
براي مثال نرم‌افزاري که شما از آن استفاده مي‌کنيد حق استفاده بيشتر از 15 روز را به شما نداده است و بايد حتما بعد از 15 روز آن نرم‌افزار را خريداري کنيد تا بتوانيد هميشه از آن استفاده کنيد و کرک اين محدوديت رو بر ميدارد تا شما هزينه‌اي براي استفاده هميشگي نرم افزار خود پرداخت نکنيد.