اينفوگراف‌ها يا گرافيک‌هاي اطلاع رسان نمايشگران تصويري اطلاعات و داده‌ها هستند.
اين نگاره‌ها در جاهايي که نياز به توضيح ساده و يا سريع داده‌ها است، استفاده مي‌شوند. مثل نقشه‌ها، علائم و تابلوها، پوسترهاي آموزشي و روزنامه‌ها.
همچنين رياضيدانان و متخصصان آمار و کامپيوتر نيز از اين ابزار براي به تصوير کشيدن مفاهيم پيچيده بهره مي‌برند. شايد بتوان اينفوگراف‌ها را قديمي‌ترين ابزار برقراري ارتباط بشر خواند.
استفاده از گرافيک‌هاي اطلاع رسان باعث مي‌شود بيننده با نگاهي کوتاه حجم قابل توجهي از اطلاعات را که شکل نوشتاري آن ممکن است مقاله بلند بالايي را تشکيل دهد، به سادگي از طريق بصري دريافت کند و حتي آن را به خاطر بسپارد.