يک فايروال از شبکه شما در برابر ترافيک ناخواسته و همچنين نفوذ ديگران به کامپيوتر شما حفاظت مي‌کند. توابع اوليه يک فايروال به اين صورت هستند که اجازه مي‌دهند ترافيک خوب عبور کند و ترافيک بد را مسدود مي‌کنند! مهمترين قسمت يک فايروال ويژگي کنترل دستيابي آن است که بين ترافيک خوب و بد تمايز قائل مي‌شود.
وقتي آن را نصب مي کنيد فايروال بين کامپيوتر شما و اينترنت قرار مي‌گيرد. فايروال به شما اجازه مي‌دهد صفحات وب را ببينيد و به آن‌ها دسترسي داشته باشيد، فايل download کنيد، چت کنيد و ... در حاليکه مطمئن هستيد افراد ديگري که در اينترنت مشغول هستند نمي‌توانند به کامپيوتر شما دست درازي کنند. بعضي از فايروال‌ها نرم افزارهايي هستند که روي کامپيوتر اجرا مي شوند اما فايروالهاي ديگر به صورت سخت افزاري ساخته شده‌اند و کل شبکه را از حمله مصون مي‌کنند. هر کسي که از اينترنت استفاده مي کند بايد از بعضي از انواع فايروال‌ها استفاده کند. برنامه‌هايي هستند که مي‌توانند از اينترنت download شوند اين برنامه‌ها مي‌توانند تعداد زيادي آدرس‌هاي IP آسيب پذير براي نفوذ را پيدا ‌کنند اين برنامه‌ها به راحتي download شده و اجرا مي‌شوند و براي سوء استفاده يا مشکل دار کردن کامپيوتر شما از طريق اين برنامه‌ها احتياجي به دانش شبکه نيست معمولاً همه انواع فايروال‌ها از شما در برابر اين حملات حفاظت مي‌کنند.