ابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کنيد و بعد کليک راست کرده و Rename را انتخاب کنين?سپس Alt را نگه داشته و با استفاده از اعداد سمت راست کيبورد ??? را تايپ کنيد و Enter را فشار دهيد.خواهيد ديد که پوشه اي مورد نظر بي نام است حال روي پوشه اي مورد نظر کليک راست کرده و properties را انتخاب کنيد از صفحه اي باز شده Customize را انتخاب کنيد و بعد روي Chenge Icon کليک کنيد و در صفحه اي باز شده يک آيکن بيرنگ انتخاب کنيد خواهيد ديد که پوشه مورد نظر کاملاْ محو شده است.