در ويندوز XP مي توانيد قبل از فعال شدن هر حساب کاربري ( USER ) ها پسورد ديگري قبل از همه اين ها قرار دهيد . انتخاب اين پسورد سبب خواهد شد تا ديگران قبل از ورود به ويندوز از دو سپر امنيتي عبور کنند. براي اضافه نمودن اين پسورد به ويندوز مراحل زير را دنبال کنيد :

1- در کادر محاوره اي RUN عبارت Syskey را تايپ کنيد و سپس OK کنيد .

2- در پنجره ظاهر شده با سر برگ Securing the Windows XP Account Database روي گزينه Update كليك كنيد.
3- حال در قسمت Password Startup پسورد دلخواه خود را وارد کنيد و پنجره را با OK ببنديد.
4- در صورت لزوم مي توانيد در قسمتSystem Generated Password پسورد را بر روي Floppy Disk ذخيره نمائيد تا فقط با استفاده از آن قادر به عبور باشيد. از اين پس زماني که سيستم روشن و يا ريبوت شود . پسورد امنيتي قبل از ورود به حساب هاي کاربري ظاهر مي شود و براي ورود از شما پسورد در خواست مي کند.
 توجه: اگر پسورد را سه مرتبه اشتباه وارد کنيد سيستم ريبوت مي شود.