معرفي سايت دي موز

معرفي سايت دي موز | شرکت طراحي سايت بهپردازن

پروژه فهرست آزاد، که دي‌موز (برگرفته از دايرکتوري موزيلا) نيز خوانده مي‌شود، يک فهرست چندزبانه با محتواي باز از پيوندهاي وب است که متعلق به نت‌اسکيپ بوده و توسط جامعه‌اي از ويراستاران داوطلب نگهداري و پشتيباني مي‌شود.

دي‌موز از تمهيد طبقه‌بندي براي سازمان دادن سياهه? وب‌گاه‌ها استفاده مي‌کند. سياهه‌هاي يک موضوع در شاخه‌ها گروه‌بندي مي‌شوند که مي‌توانند داراي زيرشاخه‌هاي کوچکتري هم باشند.