معرفي سايت ناور

معرفي سايت ناور | شرکت طراحي سايت بهپردازن

موتور جستجوي ناور يک موتور جستجوي معروف در کره است که در حدود ?? درصد بازار مشترک را در مقابل ? درصد گوگل داراست .Naver در سال ???? توسط گروهي از مهندسان شرکت Sumsong ايجاد شد . و به عنوان اولين وب پورتال کره جنوبي شناخته مي شود و يک پورتال بومي اختصاصي محسوب مي گردد.