ويکي‌پديا دانشنامه‌اي اينترنتي با بيش از ??? زبان با محتواي آزاد است که با همکاري افراد داوطلب نوشته مي‌شود و هر کس که به اينترنت دسترسي داشته باشد مي‌تواند مقاله‌هاي آن را ويرايش کند.

هدف ويکي‌پديا آفرينش و انتشار جهاني يک دانشنامه? آزاد به تمامي زبان‌هاي زنده? دنياست. با رشد روزافزون اين دانشنامه گردانندگان آن در بنياد ويکي‌مديا چندين پروژه? مشابه ديگر همچون ويکي‌واژه، ويکي‌کتاب، ويکي‌گفتاورد، ويکي‌خبر، ويکي‌دانشگاه، ويکي‌سفر، ويکي‌داده و ويکي‌گونه را پديد آوردند.