در علم نرم افزار RAID 10 چيست؟

در علم نرم افزار RAID 10 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين Raid حداقل به ?دستگاه هارديسک نياز دارد . در واقع RAID 1+0 مي باشد.

مزايا و مشخصات :

·        عمل تکهتکه کردن بلوکهاي داده همانند RAID1انجام ميپذيرد .

·        تصحيح وکنترل خطا نيز مانند Raid2 مي باشد.

·        نرخانتقال بالا

·        درشرايط معين , امکان تحمل خرابي چند ديسک در اين نوع RAID وجود دارد .

معايب :

·        بسيارگران قيمت

·        منبعتغذيه حتمأ بايد متصل به ups باشد.

·        جابجاييدرايوها بايد به صورت موازي انجام گيرد .

·        سيستمهايServer و بانکهاي اطلاعاتي .

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.