در علم نرم افزار RAID 10 چيست؟

در علم نرم افزار RAID 10 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين Raid حداقل به ? دستگاه هارديسک نياز دارد . در واقع RAID 1+0 مي باشد.

مزايا و مشخصات :

·        عمل تکه تکه کردن بلوکهاي داده همانند RAID1انجام مي پذيرد .

·        تصحيح و کنترل خطا نيز مانند Raid2 مي باشد .

·        نرخ انتقال بالا

·        در شرايط معين , امکان تحمل خرابي چند ديسک در اين نوع RAID وجود دارد .

معايب :

·        بسيار گران قيمت

·        منبع تغذيه حتمأ بايد متصل به ups باشد .

·        جابجايي درايوها بايد به صورت موازي انجام گيرد .

·        سيستمهاي Server و بانکهاي اطلاعاتي .