در علم نرم افزار RAID 6 چيست؟

در علم نرم افزار RAID 6 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ديسکهاي داده ها مجزا با دو Parity توزيع شده مجزا

مزايا و مشخصات

·     RAID 6 در واقع نسخهپيشرفته RAID 5 مي باشد که تصحيح و کنترل خطا رابهبود مي بخشد. اين ويرايش RAID اطمينان وتوانايي بالا در زمينه data storage فراهممي کند .

·     بهترين انتخاب برايکاربردهاي بحراني و حساس

معايب:

·        طراحيمدار کنترلي بسيار پيشرفته و پيچيده .

·        سيکلنوشتن بسيار کند ( دوبار محاسبه مربوط به Parity ) نياز به N+2 درايو ديسکسخت ( بدليل دارا بودن N حالتParity دو بعدي . تعداد ديسکهاي سخت در حالت معمولي)

·        ادغاماطمينان بالا با قابليت بالا

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: