جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : در علم نرم افزار RAID 3 چيست؟ :

شرح :

: Error Checking and Correcting: انتقال موازي با استفاده از خاصيت Parity

مزايا و مشخصات :

·     سيکل خواندن و نوشتن بسيار سريع .

معايب :

·     طراحي بسيار پيچيده که با صدمه ديدن يک ديسک مجموعه دچار مشکل مي شود

  کاربرد :

·     ميکس و مونتاژ تصوير

·     ويرايش تصوير مانند RAID?