جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : در علم نرم افزار RAID 2 چيست؟ :

شرح :

داراي خاصيت ECC با استفاده از کد همينگ

مزايا و مشخصات :

·        تصحيح خطاي بسيار سريع

·        مناسب براي انتقال اطلاعات

معايب :

·        طراحي بسيار يچيده که با صدمه ديدن يک ديسک دچار مشکل مي شود .

·        نامناسب در ديد تجاري (تعداد زياد درايوها )

کد همينگ : يکي از روشهاي محاسبه و کنترل خطا در سيستمهاي ديجيتال مي باشد .انواع روشها براي کنترل ترافيک داده هاي ديجيتال وجود دارد به عنوان مثال Parity hamming code ,… که مجموعه اين روشها را ECC مي نامند .