در علم نرم افزار معايب RAID 0 چيست؟

در علم نرم افزار معايب RAID 0 چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

معايب :

·        عدم استفاده از Parity

·        هيچ گونه کد تشخيص و تصحيح خطا در اين نوع RAID وجود ندارد  

·        از کار افتادن يک درايو باعث از دست رفتن کليه اطلاعات خواهد شد.

·        عدم کارايي در محيطهاي حساس به حفظ داده ها

موارد استفاده :

·        ميکس و پردازش تصاوير ويديويي (ميکس و مونتاژ ).

·        واژه پردازي (نرم افزارهاي تايپ و... )

·        کارهايي که نياز به سرعت بالا دارد.