کامپيوترها به چند دسته تقسيم مي شوند؟

کامپيوترها به چند دسته تقسيم مي شوند؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

?- ابر کامپيوترها که گران قيمت ترين و سريع ترين نوع کامپيوترها هستند.

?- کامپيوترهاي بزرگ يا مين فريم ها

?- کامپيوترهاي کوچک يا ميني کامپيوترها

?-ميکرو کامپيوترها يا اصطلاحا ريزکامپيوترها که به آنها personal computer يا pc نيز گفته مي شود.