كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : منظور از اینترانت در قراردادهای اینترنت چیست؟ :

شرح :  اينترانت ( Intranet) شب که اي است خصوصي بر اساس قراردادهاي اينترنت نظير TCP/IP که جهت مديريت اطلاعات در ين سازمان طراحي ميگردد. کاربردهاي اينترانت خدماتي نظير توزيع اسناد ، توزيع نرم افزار دسترسي به پايگاه داده ها و آموزش ميباشد. اين شبکه ها را به

 دليل اينکه مشابه سايتهاي وب بوده و بر اساس همان فناوري طراحي شده است اينترانت ميگويند.