جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : معني درايو چيست؟ :

شرح :

Drive = (دستگاهاي كه قادر به خواندن و نوشتن اطلاعات ديسكها باشد)