جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

تعريف ديسک چيست؟

شرح : Disk= (محل خواندن و نوشتن اطلاعات با خاصيت الكترو مغناطيسي)