جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : تعريف ديسک چيست؟ :

شرح : Disk= (محل خواندن و نوشتن اطلاعات با خاصيت الكترو مغناطيسي)