كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : منظور از اسکی در نرم افزار چیست؟ :

شرح : Ascii = (كد استاندارد براي حروف انگليسي )