نرم افزارها که در اصطلاح به Virtual Machine معروف مي باشند، توانايي ساخت يک کامپيوتر مجازي در سيستم عامل ويندوز را به شما مي دهند و شما قادر خواهيد بود تا به کمک اين برنامه ها يک سيستم عامل ديگر را بر روي دستگاه هاي مجازي نصب نماييد و از ? يا چند سيستم عامل به صورت همزمان استفاده نماييد. از معروفترين اين برنامه مي توان به Microsoft Virtual PC اشاره نمود. اين نرم افزار به شما توانايي نصب سيستم عامل هاي مختلف را به شما مي دهد. البته اين نرم افزار در هنگام نسب سيستم عامل ويندوز بسيار قدرتمند مي باشد و در هنگم نصب سيستم عامل هاي ديگر مانند Linux بسياري از ضعف ها را در خود اشکار مي نمايد.

 فعاليت شرکت نرم افزاري