جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : در دنياي نرم افزار پرتال به چه معنا مي باشد؟ :

شرح : پورتال به صورت دروازه ورود به يک بانک اطلاعاتي است. آنچه که مهم است، آن است که پورتال همواره ما را به سايتها يا پورتال هاي ديگر راهنمايي مي کند و به خودي خود تنها يک راهنما است. براي همين است که در بعضي از موارد به پورتالها، Internet Yellow Pages مي گوييم.