وب سايتي است كه به شكل كامل و يا در بعضي از بخش‌ها با استفاده از صدا ، انيميشن و ... توسط نرم‌افزارهاي خاصي ساخته مي‌شود .