كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : Home Page یا صفحه اصلی در طراحی سایت چیست؟ :

شرح : صفحه‌ي اصلي و ابتدايي يك وب سايت كه بازديد كننده وب سايت آن را در ابتدا مشاهده مي‌نمايد. اين صفحه شامل ، اخبار مهم ، تصاوير اوليه ، پيوندهايي به بخش هاي مختلف آن سايت و نيز پيوند‌هايي به سايت‌هاي ديگر و يا تبليغات دارنده‌ي وِب سايت مي‌باشد.