پايگاهي بر روي فضاي مجازي اينترنت ، شامل مجموعه اي از صفحات وب است. كه توسط آدرس مخصوصي (Domain) از طريق اينترنت قابل دسترسي مي‌باشند. اين صفحه‌ها مي‌تواند حاوي اخبار، تصاوير ، اطلاعات علمي و تجاري ، تبليغات و ... باشد.