جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

منظور از المان در زبان برنامه نويسي چيست؟

شرح : تمام زبان‌هاي بزنامه نويسي تعدادي بلوک‌هاي ابتدايي براي توضيح داده و پردازش يا تبديل آنها(مانند جمع کردن دو عدد با انتخاب يک عضو از يک مجموعه)دارند. اين " عناصرابتدايي" بوسيله قوانين معناشناسي و دستوري تعريف مي‌شوند که ساختار و معناي مربوطه را توضيح مي‌دهند.