پياده سازي يک زبان برنامه نويسي امکان اجراي آن برنامه را روي پيکربندي مشخصي از سخت‌افزار و نرم‌افزار را فراهم مي‌کند. بطور وسيع، دو راه رسيدن به پياده سازي زبان برنامه نويسي وجود دارد. کامپايل کردن و تفسير کردن. بطور کلي با هر بک از ابن دو روش مي‌توان يک زبان را پياده سازي کرد.

خروجي يک کامپايلر ممکن است با سخت‌افزار و يا برنامه‌اي به نام مفسر اجرا شود. در برخي پياده سازي‌ها که از مفسر استفاده مي‌شود، مرز مشخصي بين کامپايل و تفسير وجود ندارد. براي مثال، برخي پياده سازي‌هاي زبان برنامه نويسي بيسيک کامپايل مي‌کنند و سپس کد را خط به خط اجرا مي‌کنند.
برنامه‌هايي که مستقيما روي سخت‌افزار اجرا مي‌شوند چندين برابر سريعتر از برنامه‌هايي که با کمک نرم‌افزار اجرا مي‌شوند، انجام مي‌شوند.
يک تکنيک براي بهبود عملکرد برنامه‌هاي تفسير شده کامپايل در لحظه آن است. در اين روش ماشين مجازي، دقيقا قبل از اجرا، بلوک‌هاي کدهاي بايتي که قرار است استفاده شوند را براي اجراي مستقيم روي سخت‌افزار ترجمه مي‌کند.