نحوه عملکرد کامپايلر در زبان برنامه نويسي Cplusplus چيست؟

نحوه عملکرد کامپايلر در زبان برنامه نويسي Cplusplus چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

کامپايلرها و IDE هاي گوناگوني براي زبان Cplusplus وجود دارند از بين معروفترين آن ها مي توان موارد زير اشاره نمود:
Turbo Cيکي از کامپايلرهاي قديمي زبان برنامه نويسي C است اما با وجود اينکه مدت ها از تاريخ انتشار آن ميگذرد همچنان يکي از محبوب ترين کامپايلرها به شمار مي رود و در بسياري دانشگاه هاي کشورمان نيز از اين نرم افزار استفاده مي شود. اين نرم افزار داراي ظاهر جالبي نبوده و همواره محيطي مشابه محيط داس را براي کاربران تداعي مي کند چراکه از ابتدا اين کامپايلر براي سيستم عامل داس نوشته شده است.