كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : دستورالعملهای زبان برنامه نویسی Cplusplus چیست؟ :

شرح : دستور العمل هاي زبان برنامه نويسي Cplusplus بسياري شبيه عبارات جبري است ونحو آن شبيه جملات انگليسي. اين امر سبب مي شود که C يک زبان سطح بالا باشد که برنامه نويسي در آن آسان است. در اين زبان عملگرهايي تعبيه شده که برنامه نويسي سطح پايين و به زبان ماشين را نيز امکان پذير مي سازد. اين خاصيت سبب ميشود تا بتوانيم با استفاده از يادگيري هاي آموزش C  برنامه هاي سيستمي و بسيار  سريع ايجاد کنيم. به اين ترتيب خلاء بين زبان هاي سطح بالا و زبان ماشين پر ميشود. به همين دليل به زبان C زبان (سطح متوسط ) نيز گفته ميشود .چون برنامه نويسي C عملگر هاي فراواني دارد، کد منبع برنامه ها در اين زبان بسيار کوتاه است.